*

دید مجنون را یکی صحرانورد

در میان بادیه بنشسته فرد

صفحه ای از خاک و انگشتان قلم

مینویسد نام لیلی دم به دم

چیست این مجنون شیدا ؟ کیست این ؟

بهرکه نامه نویسی ؟ چیست این

گفت : مشقِ نام لیلی میکنم

خاطر خود را تسلی میکنم

چون میسر نیست من را کام او

عشق بازی میکنم با نام او

 
+ نوشته شده توسط جاموندۀ تنها در شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت 9:15 |


Powered By
BLOGFA.COM